Põhja-Pst RIMI juurdeehituse geodeetiline teenindamine

Tööde teostamise aeg:

2016

Tehtud tööde kirjeldus:

Tallinna Põhja pst. RIMI ehituse geodeetilise teenindamise teostas Geodeesia24 OÜ.

Teostasime ehitusplatsil järgnevaid hoonete märkimistöid: hoone telgede märkimine, detailide projektijärgse asukoha mahamärkimine, kontrollmõõdistamised, äärekivide märkimistööd