Teenused

Pakume erinevaid geodeetilisi teenuseid alustades topo-geodeetilistest uuringutest lõpetades laserskaneerimisega.

Geodeetilised alusplaanid, topo-geodeetilised uuringud
Geodeetilised alusplaanid ehk geoalused erinevate projektide, detailplaneeringute või projekteerimise jaoks.

Ehitusgeodeetilised tööd
Märkimistööd ehitusel, kõrgusmärkide paigaldamine, ehituse geodeetiline teenindamine.

Hoonete mõõdistus
Hoonete detailne mõõdistamine, inventariseerimine, korruste plaanid, vaated, lõiked.

Hoonete seadustamine
Hoonete seadustamine – Aitame Teil saada ehitus- või kasutusluba, koostame Teile hoone mõõdistusprojekti.

Laserskaneerimine
Hoonete mõõdistus ja mudeldamine, 3d laserskaneerimine ehituses, 3d laserskaneerimine tööstuses.

Punktipilv
SOODNEEFEKTIIVNE ja TÄPNE viis mõõdistamiseks!

Teostusmõõdistus
Erinevate trasside teostusjoonised.

Ehitusjärgne kontrollmõõdistus
Ehitusjärgne kontrollmõõdistus annab omavalitsuse ehitusspetsialistidele kinnituse, et ehitustööd on koostatud projekti järgselt ning on seejuures oluline dokument, kui ollakse kasutusluba taotlemas.

Maakorralduslikud tööd
Tegeleme maakorralduslike toimingutega, mille eesmärgiks on moodustada uusi krunte või teha muudatusi olemasolevatel katastriüksustel.