Privaatsustingimused

Geodeesia24 OÜ-l on kohustus kaitsta klientide privaatsust ning tagada turvaline ja seaduslik andmetöötlus. Käesolev privaatsuspoliitika annab ülevaate meie tavadest, sealhulgas millist teavet me kogume, kuidas me infot kasutame või avalikustame, kaua me seda säilitame ning Teie õigustest seoses meiepoolse andmete kogumise ja kasutamisega.

Mõisted

1. Isikuandmed – igasugune teave otseselt või kaudselt tuvastatava füüsilise isiku kohta.

2. Isikuandmete töötlemine – isikuandmetega igasugune tehtav toiming (sh kogumine, dokumenteerimine, korrastamine, struktureerimine, säilitamine, kohandamine ja muutmine, päringute tegemine, lugemine, kasutamine, edastamise, levitamise või muul moel kättesaadavaks tegemise teel avalikustamine, ühitamine või ühendamine, piiramine, kustutamine või hävitamine).

Milliseid isikuandmeid me kogume ja miks?

Me kogume Teie poolt sisestatud personaalseid andmeid (nimi, e-maili aadress ja  telefoni number), kui Te täidate meie päringuvormi ning edastate selle meile, et saada personaalseid lahendusi ja/või hinnapakkumist erinevatele meie poolt pakutavatele teenustele.

Mis eesmärgil me teie isikuandmeid töötleme?

Teie poolt sisestatud ning meile edastatud isikuandmeid kasutame ainult teiega kontakteerumiseks, teile personaalse lahenduse või hinnapakkumise koostamiseks ja edastamiseks.

Geodeesia24 OÜ müü ega rendi teie isikuandmeid kolmandatele osapooltele, kuid võib kasutada volitatud töötlejaid. Volitatud töötlejaid rakendavad isikuandmete töötlemisel samu põhimõtteid, mis Geodeesia24 OÜ.

Andmete säilitamine

Teie poolt Geodeesia24 OÜ-le edastatud isikuandmeid säilitatakse ainult seni, kuni see on vajalik käesolevas privaatsuspoliitikas määratletud eesmärkide täitmiseks. Pärast seda isikuandmed kõrvaldatakse, välja arvatud siis, kui nende säilitamine on nõutav seaduse või kummagi poole õiguste või kohustustega.

Turvalisus ning isikuandmete kaitse

Geodeesia24 OÜ rakendab kõiki ettevaatusabinõusid kliendi isikuandmete kaitsmiseks.

Kasutaja õigused

Kasutajatel on õigus teada, milliseid isiklikke andmeid me Teist hoiame. Teil on õigus selliseid andmeid parandada, muuta või kustutada. Kui Te soovite oma õigusi rakendada, muuta andmeid või neid kustutada, võtke meiega ühendust allpool märgitud kontaktandmete kaudu.

Kontaktandmed

Kui Teil on küsimusi seoses privaatsuspoliitikaga, privaatsustingimuste rakendamisega või soovite endaga seonduvaid andmeid kustutada, siis võtke meiega ühendust e-maili aadressil info@geodeesia24.ee

Küpsised

Meie koduleht kasutab „küpsisteks“ kutsutavaid tekstifaile, mille eesmärk on aidata meil lehte arendada ja tagada teile parim kasutajakogemus.  Teave küpsiste kasutamise kohta geodeesia24.ee kodulehel on kirjas allpool.

Selle veebilehe omanik on Geodeesia24 OÜ, lehekülge haldab volitatud arenduspartner. Küpsiste kasutamine võib tähendada ka Isikuandmete töötlemist. geodeesia24.ee veebilehe kasutamisega annate oma nõusoleku küpsiste kasutamiseks vastavalt siinkohal toodud kirjeldusele (välja arvatud juhul, kui olete oma veebilehitseja seadistanud küpsiseid mitte vastu võtma). Küpsiste mittelubamine võib piirata geodeesia24.ee lehe kasutusmugavust ja -võimalusi.

Mis on “küpsised”?

Küpsis (cookie) on väikesemahuline tekstifail, mille veebiserver saadab kasutaja veebilehitsejale ja mis salvestatakse kasutaja arvuti kõvakettale. Küpsised ei loe kasutaja arvutist informatsiooni ega saada seda ka internetiavarustesse.

Küpsiste eesmärk

Küpsiste eesmärgiks on pakkuda kasutajatele isikupärasemat kasutuskogemust ja mugavamat veebilehel/rakendusel navigeerimist. Näiteks võimaldavad küpsised veebilehel meelde jätta teatavaid kasutaja eelistusi. Enamasti kasutatakse küpsiseid ka statistiliste andmete kogumiseks, jälgides kasutajate eelistusi veebilehtede külastamisel. Et kasutaja saaks otsustada, kas ta küpsised lubab või keelab, on lehekülgede omanikud kohustatud veebilehel/rakendusel esitama selge ja arusaadava teabe lehel kasutatavate küpsiste ja nende kasutamise eesmärkide kohta.

Kuidas kasutab küpsiseid geodeesia24.ee?

Selle veebilehe külastamise tulemusel võib teie veebilehitseja salvestada küpsiseid järgmistest kategooriatest:

Analüütika

Veebilehe külastatavuse jälgimiseks kasutab geodeesia24.ee Google analüütikatarkvara. Nimetatud tarkvara kasutab mitmeid küpsiseid, mille abil on võimalik teada saada, kas veebilehe külastajad on sellel ka varem viibinud. Kui teie arvutis on analüütikatarkvara poolt pakutavad küpsised olemas, annab külastaja veebilehitseja sellest meile teada. Nende puudumisel pakume neid teie veebilehitsejale. Selle abil on võimalik teada saada üksikkülastajate arvu ning saada täpsemat külastusstatistikat. Neid küpsiseid kasutatakse ainult statistika feesmärkidel ja üksikkasutajaid ei ole võimalik nende abil tuvastada. Külastajate isikuandmeid Google’ile ei edastata.

Kursori liikumine (mouseflow)

Selleks, et saaksime oma veebilehte kujundada parimal võimalikul viisil, võime koguda teie veebilehe külastuse kohta kasutusandmeid, kasutades analüütilisi küpsiseid või muid tehnoloogiaid. Sealhulgas salvestame juhuslikult valitud veebilehe kasutajate kursori liikumisi ja klikke. Loomulikult teie IP-aadress muudetakse anonüümseks. Sellist logi teie veebilehe kasutamise kohta analüüsitakse juhuslikult, et saaksime arendada võimalikke veebilehe täiustusi.

Kasutusandmete kogumiseks oleme palganud teenuseosutaja Mouseflow ApS, Flaesketorvet 68, DK-1711 Copenhagen, Taani.

Kasutajaprofiil ei ole seotud teie nime, e-posti ega mis tahes muude andmetega, mis võimaldaksid avaldada teie isiku. Kasutusandmed kustutatakse kolm kuud pärast nende kogumist. Deaktiveerimine: Kasutusandmete kogumise lõpetamiseks kasutage Mouseflow keelamise veebilehte järgmisel aadressil https://mouseflow.de/opt-out.

Muud küpsised

geodeesia24.ee lehele on lisatud kolmandate osapoolte sisu, nagu näiteks Google kaart. Selle tarbeks kasutab kolmas osapool omakorda mitmeid küpsiseid, et jälgida enda teenuste kasutamist.

Küpsiste kasutamise piiramine või täielik loobumine

Enamasti on võimalik lõpetada küpsiste kasutamine või blokeerida mõnelt konkreetselt veebilehelt küpsiste vastuvõtmist. Kõik tänapäevased veebilehitsejad võimaldavad küpsistega seonduvate seadistuste muutmist. Allpool on toodud viited, mis aitavad erinevates veebilehitsejates küpsistega seondvaid seadeid muuta. Kõikide küpsiste blokeerimine võib tekitada probleeme lehekülje kuvatavuses.

Internet Explorer: siin ja siin

Chrome
Firefox
Opera
Safari
iOS