Toetused

„Ettevõtte protsesside ja teenuste digitaliseerimise e-hüppe I etapp“

Projekt „Ettevõtte protsesside ja teenuste digitaliseerimise e-hüppe I etapp“ on ehituse e-HÜPE programmis saanud rahastamise otsuse summas 180 091,01 eurot. Projekt on rahastatud Euroopa Liidu taasterahastu NextGenerationEU vahenditest. Saadud toetuse eesmärk on stimuleerida ehitusvaldkonna ettevõtjaid uuenduslike digitaalsete lahenduste loomisel ja rakendamisel, mis aitavad tõsta sektori tootlikkust ja laiendada e-ehituse platvormil pakutavate teenuste hulka.

Projekti raames soetati mobiilne laserskaneerimise seade koos vajaliku tarkvaraga ja läbiti selle opereerimiseks vajaminev treening. Selle tulemusel digitaliseeritakse ettevõtte tootmisprotsesse ja pakutakse andmete tarbijatele kvaliteetsemat alusinfot, mis võimaldavad planeerimisel ja ehitamisel langetada täpsemaid otsuseid lühema aja jooksul ja seeläbi tõsta ka kogu ehitussektori digitaliseeritust ja tootlikkust.

  • Protsessiinnovatsiooni käigus digitaliseeriti topomõõdistuse ja teostusmõõdistuse välitööde protsess.
  • Digitaliseeritud lahenduse kasutuselevõtuga suudetakse pakkuda sihtrühmale toodet, mis annab kasutajale rohkem võimalusi ja loob kõrgemat lisandväärtust nagu näiteks digitaalne kaksik koos punktipilve, 360 fotode ja kõrgkvaliteetsete lähifotodega.
  • Loodi võimalus pakkuda uusi teenuseid/tooteid.
  • Arendati võimakus toota ja arhiveerida andmeid, et neid oleks võimalik jagada e-ehituse platvormil ning digitaalsetes kaksikutes.Geodeesia24 OÜ sai toetust Digitaliseerimise Teekaardi toetusmeetmest. Projekti raames koostati digitaliseerimise teekaart. Toetuse suuruseks oli 4275 eurot, projekti toetas Euroopa Reginaalarengu Fond.1. septembrist 2014 kuni 1. septembrini 2015 aitas OÜ-l Geodeesia24 põhivara ja rakendustarkvara soetada Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse alustava ettevõtja kasvutoetuse programm