Toetused


Geodeesia24 projekt „Ettevõtte protsesside ja teenuste digitaliseerimise e-hüppe I etapp“ on Ehituse e-hüpe programmis saanud rahastamise otsuse summas 180 091,01 eurot. Projekt on rahastatud Euroopa Liit taasterahastu NextGenerationEU vahenditest.Geodeesia24 OÜ sai toetust Digitaliseerimise Teekaardi toetusmeetmest. Projekti raames koostati digitaliseerimise teekaart. Toetuse suuruseks oli 4275 eurot, projekti toetas Euroopa Reginaalarengu Fond.1. septembrist 2014 kuni 1. septembrini 2015 aitas OÜ-l Geodeesia24 põhivara ja rakendustarkvara soetada Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse alustava ettevõtja kasvutoetuse programm