Erinevate RMK matkaradade geoalused üle Eesti, ca 35 km.

Tööde teostamise aeg:

2016

Tehtud tööde kirjeldus:

Mõõdistasime ning koostasime aastal 2016 ca. 35km ulatuses geoaluseid erinevatele RMK matkaradele üle Eesti. Lõime geoaluseid järgnevatele matkaradadele: Ojaäärse, Kabli, Riisa, Selli-Sillaotsa, Laeva, Kurtna, Seljamäe, Iisaku, Liivjärve, Rääkjärve ning Selisoo.

Geodeetiline alusplaan peab olema sobiv millegi projekteerimiseks või planeerimiseks ning plaanile tuleb kanda kõik oluline situatsioon – olemasolevad hooned ja muud rajatised, puud, põõsad, aiad, teed ning kaevud. Lisaks geodeetililisele alusplaanile koostasime kõikide matkaradade kohta maapinnamudeli.