Tondiloo pargi ehituse geodeetiline teenindamine

Tööde teostamise aeg:

2016

Tehtud tööde kirjeldus:

Geodeesia24 teostas 2016 aastal Tondiloo pargi ehituse geodeetilise teenindamise.

Tondiloo pargi ehituse ajal rajati seni tühjana seisnud tühermaale kaasaegse kujundusega, funktsionaalne ja turvalisust pakkuv pargiala. Pargi haljasala asub Lasnamäe linnaosas, Kuristiku ja Mustakivi asumite vahel.

Meie poolt teostatud ehituslikud märkimistööd: teede, kõnniteede, haljastuse ja pargipinkide mahamärkimine. Ühtlasi teostasime teostusmõõdistamise ning koostasime vajalikud teostusjoonised ja arvutasime mahud ehituse käigus kasutatud materjalidele.