Maakorralduslikud tööd

Pinnase kandevõime mõõtmine liival, kruusal, mullal või asfaltbetoonil

Geodeesia24 OÜ pakub maakorralduslike toiminguid, mille eesmärgiks on moodustada uusi krunte või teha muudatusi olemasolevate katastriüksustega. Teostame järgmiseid maakorraldustoiminguid:

  • Katastriüksuste osade vahetamine ja kinnisasja piiri muutmine
  • Katastriüksuste jagamine ja liitmine
  • Katastriüksuste kitsenduste selgitamine
  • Katastriüksuste piiride kindlaks tegemine
  • Katastriüksuste piiride tähistamine looduses

Kõik maakorraldustoimingud tehakse läbi Maaameti lähteülesande. Maakorraldustoimingute hinnapakkumiste küsimiseks pöörduge meie katastriosakonna projektijuhi poole.