GAG’i põhikooliosa hoone laserskaneerimine ja ehituse geodeetiline teenindamine

Tööde tellija

Tallinna Haridusamet

Tööde teostamise aeg:

2017

Tehtud tööde kirjeldus:

Teostati hoone laserskaneerimine ja ehituse geodeetiline teenindamine.