Villa-tüüpi eramu laserskaneerimine Stockholmis

Tööde teostamise aeg:

2019 juuni

Tehtud tööde kirjeldus:

2019 aasta juunis mõõdistas Geodeesia24 Stockholmis villa tüüpi eramut.

Meie ülesandeks oli hoone mõõdistus ning mõõdistusandmete järgi teostada BIM (Building Information Modeling ehk ehitise infomudel) mudel.

Hoone laserskaneerimine toimus ühe keskmisest pikema tööpäeva jooksul. Loodud punktipilv sai seotud kohalikku koordinaatvõrgustikku sealsete ametivendade abiga. BIM mõõdistusmudel läks edasi arhitktile tulevaste projekteerimistööde tarbeks. Laserskaneerimine ja punktipilv on kiireim viis andmete töötluseks hoone mõõtmisel ja seda mistahes hoonetüübi puhul.