Solarise keskuse hoone osaline mõõdistamine laserskaneerimise meetodil

Tööde tellija

Solarise keskus

Tööde teostamise aeg:

2017

Tehtud tööde kirjeldus:

Ülesanne oli Solarise keskuse hoone osaline mõõdistamine laserskaneerimise meetodil. Laserskaneerimine on kiireim viis andmete töötluseks hoone mõõtmisel ja seda mistahes hoonetüübi puhul.