Laagri RIMI inventariseerimine

Tööde tellija

Astlanda Ehitus OÜ

Tööde teostamise aeg:

2012

Tehtud tööde kirjeldus:

Geodeesia24 tegi Astlanda Ehitus OÜ-le Laagri RIMI inventariseerimise. Töö on vajalik, et kontrollida ehitise täpsust ja vastavust projektile.