Hiiu-Suurtüki 4, viie kortermaja inventariseerimine

Tööde tellija

Tardamel OÜ

Tööde teostamise aeg:

2012

Tehtud tööde kirjeldus:

Geodeesia24 teostas Hiiu-Suurtüki 4 hoonete inventariseerimise. Hoone mõõdistuse maht oli 5000 m². Tänu meile sai hoone kasutusloa ja ehitis võeti ehitusregistris arvele. Inventariseerimine teostati kombineeritult elektrontahhümeetri ja laserkaugusmõõturiga.