Küti tee 37, Peetri aleviku viie kortermaja ehituse geodeetiline teenindamine

Tööde teostamise aeg:

2013 - 2014

Tehtud tööde kirjeldus:

Geodeesia24 OÜ teenindas aastatel 2013-2014 Sireli elurajooni ehituse. Esimeses etapis ehitati Küti teele 3 kortermaja, lisaks ehitati välja tehnovõrgud ja teed. Teises etapis ehitati lisaks 2 kortermaja.

Geodeesia24 tehtud tööd Küte tee 37 ja Kopli tee 5 ehitusel: telgede mahamärkimine, vundamendi mahamärkimine, vundamendi teostusmõõdistus, müüride mahamärkimine, müüride teostusmõõdistus, tehnovõrkude mahamärkimine, tehnovõrkude teostusmõõdistus, teede ja platside mahamärkimine, teede ja platside teostusmõõdistus, hoone märkimine ja hoone mahamärkimine. Hoone märkimine toimus mitmes etapis. Peale hoone mahamärkimist koostab geodeet alati hoone mahamärkimise akti.