Kostivere aleviku geodeetiline alusplaan 38 ha

Tööde teostamise aeg:

2013

Tehtud tööde kirjeldus:

Geodeesia24 koostas topo-geodeetilise alusplaani Kostivere alevikule vee- ja kanalistatsioonitrasside rekonstrueerimiseks. Geoalus hõlmas 25 hektarit. Geodeetiline alusplaan mõõdeti 2013 aasta suvel.