20 eramaja laserskaneerimine ja 3D mudeldamine Rootsis

Tööde teostamise aeg:

2019

Tehtud tööde kirjeldus:

Rootsis 20 eramaja laserskaneerimine ja 3D mudeldamine.