Topi – Saue ja Keila ringide ehituste geodeetiline teenindamine

Tööde teostamise aeg:

2022

Tehtud tööde kirjeldus: