Tartu Ülikooli Füüsikainstituudi hoone mõõdistus

Tööde teostamise aeg:

2014

Tehtud tööde kirjeldus:

Geodeesia24 OÜ teostas 2014 aasta alguses Tartu Ülikooli Füüsikainstituudi inventariseerimise. Tööde kogumaht ulatus 12 000 ruutmeetrini. Hoone mõõdistamine oli vajalik, et kontrollida ehitatud hoone mahtu ja vastavust projektile.