Tallinna välisvalgustuse projekteerimiseks vajalik geodeetiline alusplaan

Tööde tellija

Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet

Tööde teostamise aeg:

2021

Tehtud tööde kirjeldus:

Teostasime Tallinna välisvalgustite vahetuse projekteerimiseks geodeetilise alusplaani mahus 80 kilomeetrit. Mõõdistused teostati mobiilse laserskaneerimise meetodil.

Mobiilse laserskaneerimise jaoks on laserskanner paigaldatud auto katusele ja linnaliikluse kiirusega kogutakse andmeid väga kiiresti.