Riigimaantee nr 10 geodeetiline alusplaan 12 km

Tööde teostamise aeg:

2014

Tehtud tööde kirjeldus:

Riigimaantee nr 10 Risti – Virtsu – Kuivastu – Kuressaare km 21,4-29,2 Üdruma – Laiküla lõigu mõõdistamine. Maa-ala on mõõdistatud riigi koordinaatide süsteemis L-EST’97 ja kõrgused on antud BK77 kõrguste süsteemis. Mõõdistamine tugineb GPS teel orienteeritud kolmekümnele abipunktile. Mõõdistusmeetod: tahhümeetriline.