Lutheri kvartali geodeetiline alusplaan ja laserskaneerimine

Tööde teostamise aeg:

2022

Tehtud tööde kirjeldus: