Luhamaa piiripunkti geodeetiline alusplaan ja hoonete laserskaneerimine

Tööde teostamise aeg:

2016

Tehtud tööde kirjeldus:

Loodud geodeetiline alusplaan ja teostatud hoonete laserskaneerimine.