Lüganuse kalmistu inventariseerimine

Tööde teostamise aeg:

2022

Tehtud tööde kirjeldus: