Kehra hoolekandeküla 5 hoone ehituse geodeetiline teenindamine

Tööde teostamise aeg:

2012 august

Tehtud tööde kirjeldus:

Geodeesia24 teenindas ajavahemikul 2011 november kuni 2012 august Kehra hoolekandeküla. Kehra hoolekandküla ehituse peatöövõtja oli Eston Ehitus AS.

Teostasime järgmisi töid: telgede märkimine, vundamendi taldmiku märkimine, vundamendi märkimine, müüride märkimine, kõrguste märkimine, tehnovõrkude märkimine, teostusmõõdistamised.