Ebaseaduslikult püstitatud või laiendatud ning projektist erinevalt ehitatud hoonete seadustamine.

Aitame seadustada Teie hoone, korrastame ehitise dokumentatsiooni ja taotleme kasutusloa või ehitusloa tagantjärele. Ehitise kasutusluba on kohaliku omavalitsuse nõusolek, et valminud ehitis või selle osa vastab ehitisele ettenähtud nõuetele ja seda võib kasutada vastavalt kavandatud kasutamise otstarbele.

2015 aasta 1.juulil jõustus ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seadus. Uue seadusega saab senisest olulisema tähenduse ehitisregister – kui seni oli ehitisregistri andmetel informatiivne ja statistiline tähendus, siis alates 1. aprillist 2016.a on taotlustel, projekteerimistingimustel, teatistel, ehitus- ja kasutusloal ning ettekirjutustel ehitisregistris õiguslik tähendus (sarnaselt kinnistusraamatuga)

Seadustamise olulisusest kinnisvara omanikule:

Tulekahju kinnistul: Kõikide ehitiste registrisse kandmine on vajalik võimaliku tulekahju korral, et Päästeamet saaks vaadata palju hooneid kinnistul või selle läheduses paikneb.

Kinnisvara müük: Kui soovitakse hooneid müüa, siis peavad pangad ostjale laenu väljastamisel oluliseks ehitiste seaduslikkust. Laenu puhul peab ostja üldjuhul tellima kinnisvarabüroolt hindamisakti, kuid kui ehitisi ei ole ehitisregistris või andmed on valed, siis ei saa kas hindamisakti väljastada või on koostatav akt puudulik ja ei vasta tegelikkusele. Pangad soovivad teada, miks pole hoonele väljastatud kasutusluba ning võivad keelduda positiivse laenuotsuse väljastamisest. Tänases praktikas võib kasutusloa puudumine saada tõsiseks takistuseks laenu saamisel, halvimal juhul võib kinnisvara jäädagi müümata.

Kindlustus ja kahjude hüvitamine: Puudulikud registriandmed võivad tekitada probleeme hoone kindlustamisel ja õnnetusjuhtumi kahjude korvamisel, sest kinnisvara hävimise korral ei ole registris andmeid ning seega pole ka seaduslikku alust hüvitise maksmiseks.

 

Küsi hinnapakkumist hoonete seadustamisele

Kliki siia, et lisada fail...
Kasutame Teie saadetud andmeid üksnes Teie kirjale vastamiseks. Lugege lähemalt meie privaatsuspoliitika lehelt.