Meie geodeedid on teenindanud ehitusobjekte ja seeläbi aidanud nende valmimisele kaasa Geodeesia24 tegevuse algusest saati. 10-liikmelise ehitusgeodeesia üksuse abil on geodeetilist teenindust teostatud Eesti suurimatele hoonearendustele (Porto Franco, T1), mahukatele infrastruktuuridele (Tartu lõunapoolne ümbersõit), aga seejuures teenindame igapäevaselt ka eramute ehitusi ning suudame pakkuda oma klientidele ka rätseplahendusi.

Ehitusgeodeesiat vajatakse kogu ehitustegevuse käigus. Kohe täitsa ehituse alguses loob geodeet objektile geodeetilise võrgu ning paigaldab reeperid, mis on olulise tähtsusega punktid kogu ehitusprotsessi vältel ehitajale kui ka geodeedile.

Seejärel alustab geodeet märkimistöödega. Projekteerija koostatud asendiplaani alusel märgitakse kinnistule erinevaid markeerimisvahendeid kasutades tulevase hoone nurkade ja telgede, teede, tehnovõrkude, aia ja tihti ka istutatavate puude ja põõsaste asukohad.

Geodeedi ülesanne on ehitustegevuse ajal mõõdistada ehitatud elementide täpne asukoht ja kõrgus ning teostusjoonised koostada. Teostusjooniseid võib teha absoluutselt iga ehitatud elemendi kohta (näiteks väljakaeve maht, taldmik, vundament, vee- ja kanalisatsioonivõrgud, sidevõrgud, elektrivõrgud). Hästi oluline on meeles pidada, et kogu ehitustegevuse käigus tuleb geodeet kutsuda objektile õigeaegselt, mis võimaldab tal vajalikud teostusmõõdistused läbi viia siis kui teostatavale elemendile on veel ligipääs. Vältida tuleb kindlasti olukordi kui näiteks veetoru on ära paigaldatud ja kaevik on uuesti liiva ja mulda täis aetud või avastatakse alles maja lõplikul valmimisel, et peale vundamendi ehitust jäi teostusjoonis õigeaegselt tegemata.

Mahukamate ehituste puhul on mõistlik sõlmida kokkulepe, mis tagab geodeedi kohalolu terve päev või äärmisel juhul pool päeva. Sellega tagate seisakuteta ehitusprotsessi, õigeaegsed teostusmõõdistused ning korrektse dokumentatsiooni ehitise üleandmisel või kasutusloa menetlusel.

Teostame järgnevaid ehitusgeodeetilisi töid:

  • Hoonete märkimistööd ja teostusmõõdistamine: hoone telgede märkimine, hoone detailide projektijärgse asukoha mahamärkimine ja ehitusjärgne teostusmõõdistamine, teostusmudeli ja teostusjoonise koostamine.
  • Teede märkimistööd ja teostusmõõdistamine: ehitatavate teede ja tänavate mahamärkimine ja ehitusjärgne teostusmõõdistamine, teostusmudeli ja teostusjoonise koostamine.
  • Tehnovõrkude märkimistööd ja teostusmõõdistamine: ehitatavate trasside mahamärkimine ja ehitusjärgne teostusmõõdistamine, teostusmudeli ja teostusjoonise koostamine.
  • Kõrgusmärkide ja reeperite paigaldamine
  • Mahtude arvutus: kaeve- ja mullatööde mahtude arvutus
  • Kontrollmõõdistamine: erinevad ehituslikud kontrollmõõdistamised

Nii nagu ehitajale on ka geodeedile suuremad ehitusprojektid mitmekülgsed ning ühe projekti raames võib eraldiseisvalt võttes toimuda samaaegselt pinnase mahtude kaevandamine, hoonete, sildade, teede, raudtee ja tehnovõrkude ehitus. Meile tähendab see võimalust rakendada ühe projekti raames kõiki meie erinevate valdkondade teadmisi, spetsialiste ja seadmeid.

Pole tavapärane, kuid samuti mitte enneolematu, kui objektil tekib olukordi, kus üks geodeet märgib GNSS-seadmega raadamispiiri. Samal ajal teostab droonimõõdistus ülelendu, et jälgida objekti ehitusseisu igapäevaselt või fikseerida mõne vähem täpsust nõudva olukorra. Ehitusgeodeet kasutab elektrontahhümeetrit, märgistades välja peagi ehitamisele minevat teelõiku. Laserskanner loob hoonetes punktipilve, millest hiljem luuakse postide teostusjoonis või teostusmudel ning põranda tasasuse kaart põrandavalu kontrollimiseks.

Lisaks toimub välja ehitatud teedel mobiilne laserskaneerimine auto katuselt, et koostada asfaldi, liiklusmärkide, äärekivide, kõnniteede ja teekatte märgistuse teostusjoonised ning teostusmudelid.

 

 

Küsi hinnapakkumist ehitusgeodeetilistele töödele

Kliki siia, et lisada fail...
Kasutame Teie saadetud andmeid üksnes Teie kirjale vastamiseks. Lugege lähemalt meie privaatsuspoliitika lehelt.