Tagastustingimused

Tagastamistingimused

1. Kõigile ostetud toodetele kehtib tarbijale 2-aastane pretensioonide esitamise aeg.
1.1. Pretensiooni esitamise õigust reguleerib Võlaõigusseadus.
2. Toote nõuetele mittevastavuse või puuduste ilmnemisel kohustub Klient Müüjat sellest teavitama koheselt, saates Kliendi kontaktandmed, probleemi täpse kirjelduse, soovitavalt pildid ja tellimuse- ja/või arvenumbri e-posti aadressile tellimused@geodeesia24.ee. Toote puuduse ilmnemisel palume koheselt lõpetada toote kasutamine. Toote nõuetele mittevastavuse või puuduse korral on kliendil õigus nõuda toote parandamist, toote asendamist nõuetele vastava tootega või taganeda tellimusest ning tagastada nõuetele mittevastav toode.
3. Lepingust taganemisel tagastab Ostja ostetud kauba Geodeesia24 OÜ-le viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul.
4. Tagastatav toode peab tagastamisel olema täpselt samas olukorras ja komplektsuses (s.h pakend), kui see oli Ostjale üleandmise hetkel. Toode ei tohi omada kasutamise tunnuseid, kriimustusi jne.
5. Geodeesia24 OÜ kohustub tagastama Ostja poolt tasutud summa kauba tagastamishetkest, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul.

Pretentsiooni esitamine

Pretensiooni saab Ostja esitada kirjalikult aadressil: tellimused@geodeesia24.ee, lisades sellele järgmised andmed:

  • Ostja nimi ja kontaktandmed;
  • kauba puuduse kirjeldus;
  • Geodeesia24-le esitatav nõue;
  • koopia ostuarvest.

Geodeesia24 OÜ ei vastuta:
1. Müüja ei vastuta tellitud toote mittesihipärasest kasutamisest tekkinud kahjude eest, samuti kohaletoimetamise viivituse eest, kui see on tingitud asjaoludest, mida Müüja ei saanud mõjutada ja/või mis on tingitud temast mitteolenevast vääramatust jõust (force majeure).
2. Müüja ei hüvita Kliendi tehtud kulutusi toote nõuetele mittevastavuse või puuduste korral ega vastuta nende eest, kui:
– toote väärtus on langenud/toode on kahjustunud Kliendi süül;
– puudused on tekkinud Toote mittesihtotstarbelise kasutamise tagajärjel;
– toote väärtus on langenud tavapärasel kasutamisel tekkinud loomuliku kulumise tõttu;
– puudub ostu sooritamist tõendav dokument.

Küsimuste tekkimisel palun võtke ühendust Geodeesia24 OÜ telefonil +372 50 67 126 või e-posti aadressil: tellimused@geodeesia24.ee