Võisiku aleviku geodeetiline alusplaan. Tööde kogumaht ca. 15 ha

Tööde tellija

Wesico Project OÜ

Tööde teostamise aeg:

2017

Tehtud tööde kirjeldus:

Võisiku geodeetiline alusplaan. Maa-ala on mõõdistatud riigi koordinaatide süsteemis L-EST’97 ja kõrgused on antud BK77 kõrguste süsteemis. Mõõdistamine tugineb GPS-mõõtmiste teel koordineeritud kahele tugipunktile. Tugipunktide L-EST97 süsteemi koordinaadid rahuldavad mõõdistamise täpsusvajadusi. Tehnovõrgud kanti plaanile mõõdistamistulemuste ja uurimisandmete alusel. Töö on väljastatud tellijale nii digitaalselt kui ka paberil ühes eksemplaris aruandesse köidetuna ning üks eksemplar arhiveerimiseks kohalikule omavalitsusele.

Geodeetiliste tööde tegemiseks kasutati elektrontahhümeetrit Leica TS12  ja GPS Trimble R8 liikuvjaama komplekti väliarvutiga TSC2.  Plaan koostati tarkvarapaketiga AutoCAD 2015. Väljatrükk plotteril HP DesignJet 5000.