Vilde RIMI ehituse geodeetiline teenindamine

Tööde teostamise aeg:

2022

Tehtud tööde kirjeldus: