Telemaja inventariseerimine Tallinnas

Tööde teostamise aeg:

2014 august

Tehtud tööde kirjeldus:

Geodeesia24 OÜ teostas 2014 aasta suvel Eesti Rahvusringhäälingu hoone inventariseerimisjoonised. Tööde mahuks kujunes 20 000 ruutmeetrit. Mõõdistati korruste plaanid, hoone vaated ja lõiked. Tööde teostamiseks kasutati laserskannerit ja elektrontahhümeetrit.

Telemaja hoone mõõdistus teostati perioodil juuni 2014- august 2014.