Sindi linna geodeetiline alusplaan

Tööde teostamise aeg:

Tehtud tööde kirjeldus:

Mõõdistatud ja joonestatud freesprojekti jaoks geoalus.