Rohuküla sadama geodeetiline alusplaan

Tööde teostamise aeg:

2022

Tehtud tööde kirjeldus:

Geodeetiline alusplaan Rohuküla sadamale sai koostatud 2021 aastal ja tööde kogumaht oli 28 hektarit. Geodeetiline alusplaan on koostatud tahhümeetrilisel mõõdistusmeetodil ja abimaterjalina kasutati drooni punktipilve ja ortofotot. Geodeetilise alusplaani osana on ka maapinnamudeli ja kaevude tabeli koostamine.