Rannamõisa küla vee- ja kanalisatsioonitrasside ehituse geodeetiline teenindamine

Tööde tellija

Strantum OÜ

Tööde teostamise aeg:

2013

Tehtud tööde kirjeldus:

Teenindasime 2013 aastal Rannamõisa küla vee ja kanalisatsioonitrasside ehitust. Tellijaks oli Strantum OÜ, projekti rahastas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus. Trasside kogupikkus ulatus 25 kilomeetrini, samuti teenindati kõiki teedeehitajaid.