Puka aleviku geoalus. Maht 25 hektarit

Tööde tellija

Puka Vesi OÜ

Tööde teostamise aeg:

2016

Tehtud tööde kirjeldus:

Puka aleviku ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamine. Teostatud mõõdistamine ja loodud geoalus.

Puka on alevik Valga maakonnas Otepää vallas, mis on Otepääst 20 km, Valgast 37 km ja Tartust 50 km kaugusel. Alevikus on ca 600 elanikku, seda läbib Tartu-Valga raudtee ning tähelepanuväärne on ka see, et seal on filmitud filmi “Sügis” materjale.

Geodeesia24 OÜ panustas oma tegemistega antud aleviku ühisveevärgi renoveerimistöödesse. 2016 aastal teostatud geoalus kogumahus ca 25 hektarit oli oluliseks alusmaterjaliks projekteerimistööde teostamisel. Geoalus mõõdistati kokku 30 päevaga ning selle teostas sisuliselt üks geodeet. Kui geodeesia tähendab eelkõige täppismõõtmist siis geoalus, mis mõõdetakse ühisveevärgi renoveerimistööde projekteerimiseks nõuab omakorda veel erilist täpsust. Seetõttu tuli enne mõõdistusööde algust geodeedil teostada nivelleerimiskäik, et mõõdistustöödel kasutatav kõrguvõrk oleks millimeetrise täpsusega. Geodeesia24 on varustatud tänapäevase tipptehnoloogiaga siis enamus mõõdistusööde teostamiseks on vajalik ainult 1 geodeet.  Kuna Pukas oli enne mõõdistustööde algust oluline teostada ka nivelleerimiskäik siis Geodeesia24 tublid geodeedid mõõdistasid selle  kahekesi, sest antud tööd ei ole seadmete eripära tõttu võimalik üksi teha. Kontoris hoolikalt läbimõeldud plaan ja pikk tööpäev võimaldasid geodeetidel kõrguvõrgu nivelleerimise teostada kõigest 1 päevaga, millele järgnes pool päeva arvutustööd järgneval päeval kontoris.