Presidendi residentsi hoonete mõõdistamine laserskaneerimise meetodil

Tööde teostamise aeg:

2015

Tehtud tööde kirjeldus: