Olgina ja Sinimäe aleviku geodeetiline alusplaan

Tööde tellija

Vaivara vallavalitsus

Tööde teostamise aeg:

2014

Tehtud tööde kirjeldus:

Mõõdistatud ja joonestatud Olgina ja Sinimäe alevike geodeetilised alusplaanid.