Nõmme staadioni laienduse ehituse geodeetiline teenindamine

Tööde teostamise aeg:

2015

Tehtud tööde kirjeldus:

Mõõdistamis- ja joonestustööd.