Nehatu sillaehituse kontrollmõõdistamised

Tööde teostamise aeg:

2014

Tehtud tööde kirjeldus:

Teostasime pistelisi kontrollmõõdistusi Nehatu silladetailidele, et kontrollida rajatiste vastavust projektile. Nehatu sildade rekonstrueerimiseks ehitati ajutine sild, kuna liiklustihedus on Tallinn-Narva maanteel väga tihe. Sillaehitusel oli peatöövõtjaks Läti ehitusettevõte.