Lubja tee pikenduse geodeetiline alusplaan Viimsi vallas

Tööde tellija

Viimsi Vallavalitsus

Tööde teostamise aeg:

2018

Tehtud tööde kirjeldus:

Teostamise geodeetilise alusplaani Viimsis kogumahus 23 hektarit. Geoaluse mõõdistamiseks Viimsis teostasime 4,5 kilomeetri pikkuse nivelleerimiskäigu.

Mõõdistus sai teostatud uues EH2000 kõrguste süsteemis. Geoalus Viimsis mõõdistati tahhümeetriliselt. Geodeetiline alusplaan Viimsis teostati kahe kuu jooksul.