Laulasmaa geoalus 50 ha.

Tööde tellija

Infragate Eesti AS

Tööde teostamise aeg:

2016

Tehtud tööde kirjeldus:

Mõõdistatud maa-ala plaan Laulasmaa, Kloogaranna ja Tuulna külade geodeetiline alusplaan III ala. Objekti asukoht Harjumaa, Keila vald, Laulasmaa küla.

Laulasmaa, Kloogaranna ja Tuulna külade VK-varustuse projekteerimistöödeks viidi läbi kanalisatsioonikaevude, kuivkäimlate lampkastide ning septikute uuringud.

Uuringud viidi läbi projekteerimiseks vajalikus mahus. Kaevude uuringud teostati samaaegselt või peale maapealse situatsiooni mõõdistamist. Uuringutel kasutati kaevude avamiseks magnetit ning mõõtude võtmiseks nivellilatti. Kaevu uuringud viidi läbi maksimaalses võimalikus  mahus, mida võimaldas kaevude seisukord ning ligipääsetavus.

Geodeetiliste tööde tegemiseks kasutati elektrontahhümeetrit Trimble 5500DR ja GPS Trimble R6 liikuvjaama komplekti väliarvutiga TSC2. Plaan koostati tarkvarapaketiga AutoCAD 2007. Väljatrükk plotteril HP DesignJet 5000.