Kaitseväe Kikepera harjutusväljaku ehituse geodeetiline teenindamine

Tööde teostamise aeg:

2014

Tehtud tööde kirjeldus:

Kikerpera harjutusväljaku teostusjoonise tegemine. Tahhümeetriliselt mõõdistustatud teed, kraavid, tiigid ja rajatised.