Jõgede ja sildade mõõdistamine

Tööde teostamise aeg:

2022

Tehtud tööde kirjeldus:

Sildade rekonstrueerimisega kaasnevad alati erinevad mõõdistustööd, mille hulka kuuluvad geodeetiline alusplaan, jõgede mõõdistamine hüdrotehnilisteks arvutusteks, sildade laserskaneerimine ja pildistamine. Jõgede mõõdistamisel kasutame erinevaid vahendeid, mille hulka kuuluvad mootorpaat, elektrontahhümeeter ja sonar. Oleme kaasa löönud Valgejõe, Piibe, Muna, Undla, Albu, Poaka ja Kaatvere silla rekonstrueerimise eelsetel mõõdistustöödel.