Erinevad geodeetilised alusplaanid Tallinna linnas

Tööde teostamise aeg:

2022

Tehtud tööde kirjeldus: