Eramaja hoone mõõdistus Harjumaal

Käesolev eramaja hoone mõõdistus Harjumaal on Geodeesia24 OÜ poolt teostatud eraisikule, kes oli oma maja ehitanud projektist mööda. Töö teostasime meile juba enamjaolt hoonete mõõdistamise lähteülesande korral harjumuspäraseks saanud laserskaneerimise meetodit kasudades. Laserskaeerimine annab võimaluse objektil lühikese ajaga koguda palju infot, et kindlasti jooniste vormistamise käigus kõik andmed olemas oleks. Täpsemalt võib laserskaneerimise kohta lugeda meie teenuste rubriigist.

Minnes tagasi töö eesmärgi juurde kliendi vaatevinklist lähtudes siis antud juhul juhtus inimesel tõesti nii, et ehitusluba sai võetud pisut teistsugusele majale kui tegelikkuses kliendil valmis ehitatud sai. Eks ikka juhtub, aga tihti on võimalik oma ala asjatundjate poole pöördudes tekitatud segadus siiski ära lahendada ja seaduslikuks teha ning kasutusluba hoonele kätte saada. Eks aeg-ajalt ikka mõtted ja vajadused muutuvad ning kuna ehitusluba on juba varasemalt välja antud siis selle olulisust peetakse kohati vähetähtsaks ning teostatakse ehitustööd teisiti kui projektis ette oli nähtud. Hetkel just selle põhjusega antud olukorras hoone mõõdistus Geodeesia24 käest tellitigi. Kindlasti ei soovita ise kellelgi projektist tahtlikult mööda ehitama hakata, sest kui projekt on korrektselt koostatud ning ka kõik vajalikud kooskõlastused saanud ning ehitaja selle järgi ka ehitab võib kindel olla, et hoone mis ka valmis saab on ohutu.

Geodeesia24 on aastate jooksul teostanud hoonete mõõdistusi väga erinevatel eesmärkidel nagu näiteks kinnisvara halduseks, kasutusloa teostusdokumentatsiooniks, projekteerimiseks, sisekujunduse projekti jaoks, köögimööbli täpseks paigalduseks. Töö eesmärk paneb meie jaoks paika hoone mõõdistuse täpse lähteülesande. Pikk mõõdistuskogemus ning väga otsene seos projekteerimise ja hoone kasutuslubade valdkonnaga on andnud meile võimaluse töötamaks välja erineva vormistusastmega hoone mõõdistuse tööd, mida eesmärgist lähtudes erinevates olukorades kasutame.

Kui oled kuidagi selle artikli peale sattunud ning mingisugusel põhjusel peaks sinu hoonel kasutusluba puudu olema siis kindlasti pöördu Geodeesia24 poole. Me teame ja oskame ning heal meelel aitame ka sind! Meie meeskonnas on inimesed, kes tegelevad igapäevaselt kasutuslubade projektijuhtimise ning ehitusauditite koostamisega ning on oma tegevusaja jooksul väga palju erinevate olukordadega kokku puutunud. Ja loomulikult mõõdab Geodeesia24 ära ka hoone ning teostab ehitusjärgse kontrollmõõdistuse.

Küsi hinnapakkumist läbi hinnapäringu vormi või helista kontaktide lehel olevatel telefoninumbritel, et saaksime ka Sinule teostada eramaja hoone mõõdistus Harjumaal või mõnes teises kaunis Eesti paigas!

Tööde tellija

Eraklient

Tööde teostamise aeg:

2020 kevad

Tehtud tööde kirjeldus:

Laserskaneerimise meetodit kasutades olemasoleva kasutusloata hoone ülesmõõdistus. Järeltöötlusena kasutusloa taotluseks vajalike jooniste ja dokumentide koostamine.