Endise Mereakadeemia hoone mõõdistus

Tööde tellija

Endover Kinnisvara

Tööde teostamise aeg:

2016

Tehtud tööde kirjeldus:

teostatud hoone mõõdistus ja loodud korruste plaanid.