Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia ehituse geodeetiline teenindamine

Tööde tellija

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia

Tööde teostamise aeg:

2019

Tehtud tööde kirjeldus:

Ehituse geodeetiline teenindamine.