Aravete aleviku geodeetiline alusplaan

Tööde tellija

Ambla vallavalitsus

Tööde teostamise aeg:

2019

Tehtud tööde kirjeldus:

Aravete aleviku kaugküttepiirkonna arengukava koostamine. Koostatud arengukava peab aitama Ambla Vallavolikogu ja -valitsust ratsionaalsete soojusmajanduslike otsuste vastuvõtmisel. Kaugküttesüsteemi kuulub kokku 9 korteriühistut, Aravete Agro OÜ kontori hoone ning 4 valla haldusalasse kuuluvat hoonet (Aravete Lasteaed Mesimumm, Aravete keskkooli uus ja vana osa, Aravete Spordi- ja Tervisekeskus ja Aravete Kultuurimaja).

Geodeesia24 OÜ mõõdistas geodeetilise alusplaani, teostasime maa-aluste kommunikatsioonide uurimise.