Geodeesia praktika

Ootame praktikale geodeesia erialal õppivaid tudengeid.  Võtame entusiastlikke tudengeid vastu nii kevadisel praktika perioodil kui ka muudel aegadel. Tublidele praktikantidele tagame tulevikus töökoha.

Praktika on peamiselt mõeldud neile, kel on erialased baasteadmised juba olemas. Praktika käigus rakendad koolis õpitut ja omandad reaalset tööd tehes uusi kogemusi.

Lisainfo: Karel Truu, (+372) 5621 7960, karel@geodeesia24.ee