Topo-geodeetilised tööd

Tööde teostamise aeg:

Tehtud tööde kirjeldus: